Pro lékaře, sestry a další zdravotnický personál

Svá práva mají nejen pacienti, ale také zdravotníci – lékaři, sestry a další zdravotnický personál. Kancelář Ombudsmana pro zdraví se proto věnuje i jim. Lidé pracující ve zdravotnictví se na ni tedy mohou obracet v těchto záležitostech:

  • množství informací, které jsou povinni poskytnout pacientovi a jeho blízkým v souvislosti s poskytovanými zdravotními službami,
  • vztah k pacientovi, jemuž nemohou poskytnout optimální léčbu, která je k dispozici jinde,
  • právní odpovědnost pracovníka ve zdravotnictví při poskytnutí první pomoci,
  • nutná komunikace s jinými lékaři či zdravotnickými zařízení při léčbě pacienta,
  • spory s pacienty o kvalitě poskytnuté péče či chování k nim,
  • profesní spory s nadřízenými,
  • diskriminace, mobbing, bossing a další druhy šikany v rámci pracovního kolektivu,
  • sexuální harašení, a to ve vztahu s nadřízenými, ale i pacienty.

Své žádosti prosíme zasílejte prostřednictvím některého z dotazníků v rubrice Formuláře pro oslovení ombudsmana.