V čem vám může při řešení sporů pomoci mediátor či advokát?

Mediátor

Mediace je mimosoudní jednání řízené prostředníkem - mediátorem, jehož cílem je pomoci najít správnou cestu k řešení konfliktu. Předpokladem mediace však je to, že obě strany chtějí problém řešit a na využití mediátora se dobrovolně dohodnou. Jak vše probíhá?

  • Sejdete se s mediátorem a protistranou na jednání "u kulatého stolu", na které si musíte vyhradit dostatečně času, udávají se přibližně tři hodiny. Znesvářené strany musí vždy zastupovat ten, kdo fakticky rozhoduje, pouhá přítomnost právního zástupce tedy nestačí.
  • Protože mediace je dobrovolná, může kterákoli strana ukončit jednání ve chvíli, kdy si přeje. Nebo se také můžete dohodnout na dalších mediačních jednáních, je-li to potřeba.
  • Nejprve obě strany seznámí mediátora s tím, proč zde jsou, co potřebují a na čem jim záleží.
  • Mediátor pak řídí dialog mezi stranami tak, aby byl věcný a směřoval k nalezení řešení.
  • Mediátor spor nerozhoduje, pouze řídí komunikaci mezi stranami.
  • Před koncem mediace se řešení, které všem nejvíce vyhovuje, zapíše do dohody. Ta může celý spor ukončit nebo může být podkladem pro soud, má-li k němu dojít.

Pokud jste se rozhodli mediátora využít, můžete využít našeho doporučení a  oslovit některého z mediátorů z tohoto seznamu. Další mediátory můžete najít v seznamu mediátorů Ministerstva spravedlnosti ČR, v seznamu Asociace mediátorů či v Seznamu mediátorů.cz.

Advokát

Na advokáta se samozřejmě můžete obrátit vždy, když to cítíte zapotřebí. Přece jen bychom vám ale doporučili vyzkoušet námi doporučený postup a na advokáta se obrátit jen:

  • pokud jiné možnosti (stížnost na zdravotnické zařízení, jeho zřizovatele apod.) nevedly k odpovídajícímu výsledku,
  • v případech, kdy řešíte poškození zdraví. Tady totiž může být - a často je - úhrada či její část vázána na výsledek jednání s protistranou, tedy vaším úspěchem v dané věci,
  • jestliže uvažujete o soudním sporu. Nezapomeňte však, že neúspěšná strana je zpravidla povinna hradit celé náklady právního řízení, tedy i státu a protistrany). Nejde zrovna o malé částky. Právní služby se samozřejmě liší, obvykle se však cena pohybuje mezi 1500 až 2000 Kč za hodinu. V některých případech však mohou občané v tíživé finanční situaci využít služeb pro bono.