Tento formulář vyplňte, jednáte-li jako oficiální zástupci některého spolku, organizace nebo firmy a podnět podáváte v zájmu svých členů nebo zaměstnanců.

Odesláním formuláře souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním veškerých osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Nadačním fondem Stránský - Kancelář Ombudsmana pro zdraví za účelem řešení mnou sděleného podnětu a pro vnitřní potřebu správce, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zároveň prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsou přesné, pravdivé a že byly poskytnuty zcela dobrovolně.