Tento formulář vyplňte, jednáte-li sami za sebe, za své nezletilé děti nebo jste ustanoveným opatrovníkem osoby s omezenou svéprávností.

Odesláním vyplněného formuláře souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním veškerých osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Nadačním fondem Stránský - Kancelář Ombudsmana pro zdraví za účelem řešení mnou sděleného podnětu a pro vnitřní potřebu správce, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zároveň prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsou přesné, pravdivé a že byly poskytnuty zcela dobrovolně.