Pro zdravotnická zařízení

V českém zdravotnickém systému se může leckdy stát, že ani zdravotnická zařízení si nejsou zcela jista, jak správně v některých situacích postupovat. Na Kancelář Ombudsmana pro zdraví se mohou obrátit v případech:

  • zjištění přestupku zdravotnického personálu,
  • poskytnutí informací a poradenství v oblasti vztahů s pojišťovnami – zdravotní péče, smluvní vztahy, práva na informace související s léčbou,
  • překročení limitu pojišťovny v případě, že poskytují nákladnou léčbu, k níž není pro pacienta jiná alternativa,
  • v případě sporu s pacientem či jeho blízkými z důvodů odmítnutí poskytování služeb v souladu s platnými zákony a vnitřním řádem zdravotnického zařízení,
  • v případě sporu s pacientem či jeho blízkými o kvalitě poskytnuté zdravotní péče či přístupu zdravotnického personálu k osobě, jíž byla tato péče poskytována

K oslovení kanceláře prosíme použijte formuláře pro podání právnické osoby v rubrice Formuláře pro oslovení ombudsmana.