Kancelář Ombudsmana pro zdraví


Zakladatel Kanceláře Ombudsmana pro zdraví:
MUDr. Martin Jan Stránský, M. D., FACP,

      Vedoucí Kanceláře Ombudsmana pro zdraví:       
           MgA. Kateřina Havelková          
                                                                  
 Právní poradenství:
JUDr. Milan Vašíček, MBA (pro zdravotnická zařízení)
JUDr. Jaroslav Vondráček, Ph.D.
JUDr. Dan Dvořáček
Mgr. Jakub Uher
Mgr. Štěpán Holub

Problémy s dostupností hrazené péče:
Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

Kontakt:

Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9
110 00 Praha 1

E-mail: ochrance@ombudsmanprozdravi.cz
(pro podání podnětu e-mailem si stáhněte a vyplňte dotazník)

Úřední hodiny:
středa: 8.30 - 11.30, 13.00 - 18.00

    NADAČNÍ FOND STRÁNSKÝ
Správní rada Poradní rada
MUDr. Martin J. Stránský, M. D., FACP Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
JUDr. Milan Vašíček, MBA JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D, LL.M.
MUDr. Petr Smejkal JUDr. Jaroslav Vondráček, Ph.D.
  JUDr. Dan Dvořáček
  JUDr. Aleš Janoch
  Mgr. Štěpán Holub
  Mgr. Jakub Uher
  Mgr. Martin Vlček