Kam se obrátit o radu a jak dosáhnout svých práv

Než oslovíte Kancelář Ombudsmana pro zdraví, měli byste se snažit uplatnit možnosti, které vám dává právní řád České republiky. V této souvislosti se můžete obrátit na celou řadu subjektů. Všechny jsou oprávněny a povinny řešit jejich konkrétní podněty či stížnosti. Otázka však je, jak v konkrétním případě postupovat a koho vlastně kdy oslovit...

1. Ze všeho nejdříve byste svůj podnět měli adresovat poskytovateli zdravotních služeb (nemocnici, ambulantnímu zařízení), s jehož službou nebo s jehož pracovníky jste nebyli spokojeni.

  • Stížnost podejte nejlépe písemně a adresujte ji vedení konkrétního zdravotního zařízení.
  • Na podnět odpoví  zdravotnické zařízení obvykle do 30 dnů.

2. Nejste-li s vyřízením podnětu u poskytovatele zdravotních služeb spokojení, máte právo obrátit se na místně příslušný krajský úřad. Ten bude stížnost řešit ve správním řízení. Můžete se také obrátit na Českou lékařskou komoru, která má poměrně širokou působnost - od etických provinění až po hodnocení správného postupu pří poskytování zdravotní péče.

  • Stručně a jasně písemně vysvětlete, čeho se vaše podání týká.
  • Uveďte, proč nesouhlasíte s vyřízením stížnosti zdravotnickým zařízením.

3. V případě, že vám podle vašeho názoru byla neprávem odepřena úhrada zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění, domníváte se, že jste bezdůvodně nebyli přijati zdravotnickým zařízením či lékařem do péče či máte problém sehnat poskytovatele zdravotních služeb, můžete se obrátit na svou zdravotní pojišťovnu. Ta totiž svým klientům garantuje zajištění zdravotní péče, které je hrazené z pojištění.

4. Když se vám nedaří zjednat nápravu některým z výše uvedených postupů nebo v případě zvláště závažného případu (například při podezření na zaviněné poškození zdraví) můžete obrátit na Kancelář Ombudsmana pro zdraví nebo přímo na některého advokáta, který se zabývá zdravotním právem. Jde o situace, které vyžadují profesionální právní pomoc, odborné posouzení a kde je zřejmé, že pacient sám není schopen věc vyřešit. V případech, že protistrana chce stejně jako vy problém řešit, můžete se společně dohodnout na využití mediátora (profesionálního prostředníka).

5. Pokud jste se pokusili o řešení vašeho problému podle bodů 1 až 3 a nedosáhli jste žádného výsledku nebo si v jakékoli části jednání nevíte dále rady, nemůžete se dovolat svých práv nebo si nejste jistí svým postupem, můžete se obrátit na:

  • Kancelář Ombudsmana pro zdraví, která vás navede správným směrem, poradí vám a pomůže vám dovolat se svého práva,
  • některou z pacientských organizací, které - byť nemají nějaká zvláštní oprávnění vyplývající z právních předpisů  -  mají s řešením podobných situací zkušenosti a jsou vám schopny pomoci či alespoň poradit. S některými z nich spolupracuje i Kancelář Ombudsmana pro zdraví,
  • na veřejného ochránce práv.

Kancelář Ombudsmana pro zdraví doporučuje komunikovat vždy písemně a vyžadovat písemné vyřízení. Jedině tak můžete při případném dalším postupu prokázat, co se skutečně dělo.