Pohotovostní a záchranná služba

Co když sanita nepřijede včas?

Sanita má pro dojezd k nemocnému 20 minut. Nepřijede-li včas a pacient je poškozen na zdraví nebo dokonce zemře, pak je možné stěžovat si na zdravotním odboru krajského úřadu. Ten může upozornit Českou lékařskou komoru, ministerstvo zdravotnictví nebo i policii.

Pokud nejste s vyřízením spokojeni, postupujte podle doporučení v rubrice Kde sehnat pomoc.

Co dělat po tom, co odveze sanita nemocného?

Zachovejte klid. Pamatujte si, že se pacient nachází v rukou profesionálů. Bude trvat zhruba hodinu, než záchranáři dokončí svoji práci a pacient se dostane do následné nemocniční péče. Proto až po cca hodině čekání má smysl telefonovat do nemocnice, kam záchranáři převezli pacienta, a zjišťovat aktuální informace.

POZOR! V některých případech (například náhlá změna stavu) mohl být pacient (oproti původním informacím) směrován do jiné nemocnice. V tom případě zavolejte na tel. 272 744 541-5, kde Vám sdělí aktuální situaci k převozu pacienta.

Co je potřeba sdělit, když volám zdravotnickou záchrannou službu?

Přesné místo události, kde se nachází postižení: Uveďte název ulice a číslo popisné. U událostí, které jsou venku nebo v terénu, uveďte také nejbližší orientační bod (rybník, kostel, restaurace, kemp, atp.). V městské zástavbě nezapomeňte uvést patro, číslo bytu. Pro speciální identifikaci místa události na železnici, silnici či vodním toku lze též uvést kilometr dopravní cesty a u železničních přejezdů též jejich číselné označení. Je možné uvést i přímo GPS souřadnice. Sdělte také místo, kde budete čekat na příjezd výjezdové skupiny.
Co přesně se stalo: rozsah postižení nebo úrazu, počet účastníků dopravní nehody.
Stav postiženého: je při vědomí, dýchá, krvácí, jaké jsou příznaky jeho obtíží?
Identitu postiženého: jak se jmenuje, přibližný věk, znáte ho – užívá nějaké léky, léčí se s něčím?

Tísňové linky 155 a 112, víte o nich vše?

Na obě linky lze volat z telefonu jakékoliv veřejné sítě v ČR, včetně mobilních telefonů.
Čísla linek jsou vždy bez předvolby.
Volání je vždy ZDARMA - není potřeba mince, telefonní karta ani kredit.

Linka 112 je jednotné evropské číslo tísňového volání. Na číslo 112 je vhodné volat v závažných případech, v případech závažných autonehod, hromadných neštěstí a mimořádných událostí s velkým počtem postižených osob.
Číslo 112 je určeno i pro tísňová volání cizinců, kteří nejsou schopni komunikovat v českém jazyce.

Na lince 155 se dovoláte do zdravotnického operačního střediska.

Jak se dostat do nemocnice, když jste vy nebo vaše dítě nemocní, nemáte auto a váš stav není život ohrožující?

Přeprava pojištěnce ke smluvnímu poskytovateli (lékař, nemocnice) na území České republiky je hrazenou službou. Přeprava od smluvního poskytovatele do místa trvalého pobytu, do místa bydliště nebo do zařízení pobytových sociálních služeb, mezi smluvními poskytovateli a v rámci smluvního poskytovatele může být hrazena jen tehdy, neumožňuje-li zdravotní stav pojištěnce přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby.
Přeprava se provádí vozidly smluvní zdravotnické dopravní služby. Je-li ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, je hrazen zdravotní pojišťovnou nemocného, a to ve stejném rozsahu jako přepravu pojištěnce.
Přepravu hradí zdravotní pojišťovna ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadovanou zdravotnickou dopravní službu poskytnout.
Transport musí být přitom vždy indikován z prokazatelně zdravotních důvodů, nikoli z důvodů sociálních (jako je např. špatné dopravní spojení apod.). V zásadě platí, že dopravu z jiného důvodu než zdravotního, jako třeba špatné spojení nebo vysoký věk pacienta, pojišťovna nehradí.