Tento formulář vyplňte, jestliže jednáte prostřednictvím platné plné moci, která vás opravňuje k podání podnětu za jiné fyzické či právnické osoby. (Předlohu plné moci si můžete stáhnout z našich webových stránek v sekci Formuláře pro stažení.)

Odesláním formuláře souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním veškerých osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Nadačním fondem Stránský - Kancelář Ombudsmana pro zdraví za účelem řešení mnou sděleného podnětu a pro vnitřní potřebu správce, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zároveň prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsou přesné, pravdivé a že byly poskytnuty zcela dobrovolně.