Poplatky, platby, úhrady

Co dělat, jestliže lékař či zdravotnické zařízení vybírá neoprávněně regulační poplatky?

Pokud jste si jistí, že regulační poplatek byl vybrán lékařem či zdravotnickým zařízením neoprávněně, můžete požadovat jeho vrácení. Nebudete-li vyslyšeni, můžete si stěžovat například u své zdravotní pojišťovny. Dále si můžete stěžovat i tomu, kdo vydal příslušnému zdravotnickému zařízení registraci nebo u Čeké lékařské komory či České stomatologické komory.

Je možné připlatit si v nemocnici za lepší stravu?

V mnoha nemocnicích skutečně můžete požadovat lepší stravu a zaplatit si za ni. Nemáte-li předepsána dietní omezení, požádejte sestru či nutričního terapeuta o nabídku z nadstandardní stravy za poplatek.

Vegetariánskou stravu či jídlo bez vepřového masa by vám měli na požádání být schopni zajistit všude.

Jak je to v současné době s regulačními poplatky?

Od 1. 1. 2015 jste povinni hradit regulační poplatek pouze za pohotovostní službu, a to ve výši 90 Kč. Veškeré jiné regulační poplatky (za recept či ambulatní vyšetření) byly k 1. 1. 2015 zrušeny.

Budu si muset hradit léčbu z vlastní kapsy, když dlouhodobě dlužím na zdravotním pojištění?

Zdravotní pojištění je na základě čl. 31 Listiny základních práv a svobod v ČR povinné. Každý, kdo má trvalý pobyt v ČR nebo kdo je zaměstnán u zaměstnavatele se sídlem na území ČR, musí být pojištěncem u některé z českých zdravotních pojišťoven. Bez zdravotního pojištění tedy nemůže být vůbec nikdo. V této souvislosti se tedy ani není třeba obávat toho, že by vám kvůli nedopaltkům n azdravotním pojištění nebyla poskytnuta běžně hrazená léčba nebo byste si ji museli hradit sami.  Naopak – pojišťovna je povinna ji hradit stejně, jako byste své pojistné řádně hradili. Nicméně vaše dlužná částka bude dále narůstat.

Jestliže pojistné hradit nebudete (a nepatříte k žádné ze skupin, kde je pojistné hrazeno státem - viz níže ), pojišťovna může přistoupit k dalším sankcím ve formě pokut apod. V takovém případě můžete podat žádost o odstranění tvrdostí. Výši úhrady samotného pojistného však ovlivnit nelze. Více o tom naleznete zde: https://www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/zivotni-situace/zadost-o-odstraneni-tvrdosti

Podle § 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění za pojištěnce hradí pojistné stát, pokud je:
- příjemcem rodičovského příspěvku,
- poživatelem důchodu z důchodového pojištění, 
- osoba na rodičovské dovolené, uchazeč o zaměstnání,
- osoba pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi,
- osoba, které jsou závislé na péči jiné osoby a osoba o ně pečující,
- příjemce dávek nemocenského pojištění,
- osoba celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku,
- osoba vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základě smlouvy s vysílající organizací, které byla udělena akreditace   
   ministerstvem vnitra v rozsahu překračujícím v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,
- příjemce starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu.