Adresář organizací

Národní rada osob se zdravotním postižením a Institut rovných příležitostí, z.ú.
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
www.nrzp.cz
 Pomoc sociálně znevýhodněným skupinám občanů, především občanům se zdravotním postižením a seniorům.

Český svaz žen
Ostrovského 3, 150 00 Praha 5
www.csz.cz
Největší nevládní ženská organizace, která působí převážně na dobrovolné bázi ve prospěch a v zájmu žen a jejich práv.

Aliance žen s rakovinou prsu
Vinohradská 1513/176 (budova Vinohradské polikliniky, 6. patro), 130 00 Praha 3
www.breastcancer.cz
Celostátní obecně prospěšná společnost zastřešující téměř padesát organizací onkologických pacientek po celé České republice.

Život 90
Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1
www.zivot90.cz
Přispívá řešení specifických problémů seniorů, umožňuje jim aktivně a smysluplně žít v jejich vlastním domově.

Společnost DUHA
Fügnerovo náměstí  5, 120 00 Praha 2
www.spolecnostduha.cz
Společnost DUHA, z. ú. spolupracuje s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním na rozšíření jejich možností v různých oblastech života. Svým klientům poskytuje tři sociální služby - Chráněné bydlení, Centrum denních služeb a Podporu samostatného bydlení. Cílem Společnosti DUHA je poskytnout klientům respekt, bezpečí, začlenění, individuální přístup a podporu v jejich co největší samostatnosti.

Ošetřovatelstvi.info
www.osetrovatelstvi.info
Největší informační a diskusní portál pro sestry a další zdravotníky a pracovníky v sociálních službách, kteří poskytují ošetřovatelskou péči. Ošetřovatelství.info přináší informace o aktuálních problémech a změnách především v českém ošetřovatelství a zdravotnictví.

Rakovina věc veřejná
www.vecverejna.cz
Nadace Rakovina věc veřejná založená v Olomouci v roce 1997 podporuje vzkum a vvoj v oblasti nádorovch onemocnění, v oblasti primární a sekundární prevence zhoubnch novotvarů a jinch závažnch civilizačních nemocí, podporuje vchovu a další vzdělávání odborníků a poskytuje podporu při zřizování standardních a nestandardních zdravotnickch a vědecko-vzkumnch zařízení.

Národní síť podpory zdraví
www.nspz.cz
Nezávislá nezisková organizace, zaměřená na prevenci nemocí a podporu zdraví. Sdružuje zdravotnické pracovníky, kteří se na prevenci specializují. Působí na území celé ČR.   

Dobrý skutek
Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Plzeň
www.dobryskutek.cz
Prostřednictvím finančních sbírek podporuje osoby, které se v dané chvíli neobejdou bez pomoci druhých.