Zdravotnické právo pro každého

Kancelář Ombudsmana pro zdraví pro vás připravila Manuál zdravotnického práva, v němž můžete najít informace o tom, na co máte v českém zdravotnickém systému právo  a jaké máte povinnosti. Unikátní pomocník vychází přímo z konkrétních podnětů občanů, které Kancelář Ombudsmana pro zdraví řeší a bude stále růst tak, jak rostou potřeby občanů ČR , ať už jsou pacienty, úředníky, zdravotnickými pracovníky či jen lidmi, kteří se zajímají.  
Manuál zdravotnického práva bude společně s dalšími publikacemi a vzdělávacími materiály, které budou postupně doplňovány, k dispozici na základě ročního předplatného ve výši 290 Kč. Partnerským neziskovým a pacientským organizacím a studentům můžeme díky podpoře společností Hartmann-Rico a Amgen poskytovat vstup do této sekce bezplatně.   
 
Postup:
1. Zaregistrujte se. Uveďte jméno a příjmení (pokud uvedete pouze jméno nebo přezdívku, nedokážeme s velkou pravděpodobností identifikovat Vaši platbu!) Jste-li student, je nutné doložit sken nebo foto dokumentu, který to potvrzuje - zašlete jej prosíme na e-mail ochrance@ombudsmanprozdravi.cz. Jste-li naše partnerská organizace, známe vás :-) . Mějte prosíme na paměti, že e-mail, na kterém vstup do sekce Zdravotnického práva registrujete slouží jako jeden z přihlašovacích údajů. Pokud tedy budete chtít umožnit vstup i dalším lidem (členům vaší organizace), budete jim muset dát znění tohoto e-mailu (např. marie@seznamcz, nikoli vstup na e-mailový účet). 
2. Vyčkejte na e-mail s poděkováním za registraci a potvrzením zadaných registračních údajů. a v případě plátců rovněž na e-mail s výzvou k úhradě. 
3. Zašlete platbu bankovním převodem na účet  Nadačního fondu Stránský, zřizovatele Kanceláře Ombudsmana pro zdraví, který je vedený u Raiffeisen Bank: 8407474001/5500.  Tento bod neplatí pro partnerské organizace a studenty.
4. Po připsání předplatného na výše uvedený účet, bude schválen přístup do sekce Zdravotnického práva  a budete o tom informováni e-mailem. Partnerským organizacím a studentům bude povolen přístup po potvrzení registrace. 

 

Jak používat Manuál zdravotnického práva?

Po přihlášení vstupte na stránku Manuál zdravotnického práva, kde najdete stejný seznam kapitol jako níže, avšak s aktivními prokliky, s jejich pomocí otevřete vybraná témata. 
 
Obsah - tento seznam je pouze informační, kapitoly mohou otevírat a číst jen registrovaní plátci předplatného. Ještě nejste registrováni? Jednoduše to uděláte zde: Registrace.
1. Práva pacienta

2. Práva poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnického pracovníka
3. Zdravotnická dokumentace 
     3. 1. Nahlížení do zdravotnické dokumentace
     3. 2. Osoby oprávněné k nahlížení do ZD
     3. 3. ZD a změna poskytovatele zdravotních služeb  
     3. 4. ZD a ukončení poskytování zdravotních služeb
     3. 5. Povinnost lékaře a ZD

4. Informovaný souhlas
    4. 1. Náležitosti souhlasu
    4. 2. Formy souhlas
    4. 3. Odmítnutí souhlasu
    4. 4. Péče bez souhlasu
    4. 5. Negativní revers
    4. 6. Nezletilý pacient
    4. 7. Omezení svéprávnosti a pacient s omezenou svéprávnosti

5. Nespokojenost s léčbou a chováním zdravotnického personálu
    5. 1. Stížnosti
    5. 2. Soudní řešení
    5. 3. Mediace – mimosoudní řešení sporů

6. Dříve vyslovená přání
    6. 1. Forma dříve vyslovených přání
    6. 2. Platnost dříve vyslovených přání
    6. 3. Možnost nerespektování dříve vyslovených přání

7. Nadstandardy ve zdravotnických službách

8. Nadstandardy ve zdravotnických službách

9. Předepisování a úhrada léčivých přípravků
    9.1. Podmínky hrazení léčivých přípravků
    9.2. Preskripční omezení 
    9.3. Náležitosti receptu
    9.4. E-recepty 

10. Invalidní důchod

11. Příspěvek na péči

12. Průkaz OZP (osoby se zdravotním postižením)

Šíření informací z této publikace je podmíněno uvedením zdroje. Jednotlivé kapitoly či příručku jako celek je možné publikovat a jakkoli jinak dále šířit výhradně po předchozí dohodě s Kanceláří Ombudsmana pro zdraví.