Již půl roku pomáháme lidem s jejich právy ve zdravotnictví

Na Kancelář Ombudsmana pro zdraví se od 21. října 2014, kdy byla založena, obrátilo více než 450 občanů České republiky, z čehož 98 procent bylo pacientů. Na většinu podnětů či dotazů jsme odpověděli do jednoho týdne. Celkem 57 podání vyžadovalo delší interakci, v níž jsme tazatelům poskytli kromě poradenství v oblasti jejich právních nároků a možností i pomoc v oblasti formulací stížnosti a návazných postupů.
Co pacienty nejvíce zajímá?
Spektrum dotazů a stížností je pestré. Nejvíce se lidé dotazují na svá práva v souvislosti s jejich zdravotnickou dokumentací, ptají na úhrady pojišťoven při konkrétních výkonech či za léky. Chtějí řešit dostupnost léčby stejnou pro všechny regiony v ČR a stěžují si na absenci lidského zájmu lékaře a na komunikaci s ním.  Mají od něj málo informací o svém zdravotním stavu a léčbě či o možnostech jejích variant, nebo těmto informacím moc dobře nerozumějí.  V posledních dvou měsících přibývá dotazů na diskriminační omezení vycházek u některých skupin nemocných, stížností na posuzování změněné zdravotní schopnosti osob se zdravotním postižením a neřešení otázky nedostatku zdravotního personálu v zařízeních sociální péče.

Celý květnový Zpravodaj