Doktore můžete! Souhlas se zdravotní péčí o dítě

Moje zdraví, 6. 5. 2015
Svolení rodičů k důležitému výkonu v nemocnici je krokem, bez kterého by lékaři nemohli pomoci v rámci svých možností. Jak se ale postupuje v případě, když rodiče nejsou nablízkunebo v životě dítěte vůbec nefigurují? Ptali jsme se právního poradce Kanceláře Ombudsmana pro zdraví Mgr. Jakuba Uhra.

Kdo je tím, kdo může dát souhlas k tomu, aby lékaři Tomáše operovali? A je v takovém případě vůbec souhlas nutný?
V takovém případě souhlas nutný není. Jde o poskytnutí neodkladné péče, k němuž podle zákona o zdravotních službách není souhlas potřeba. Pokud by však o poskytnutí neodkladné péče nešlo, dali by souhlas adoptivní rodiče.

Co mohou rozhodnout pěstouni?
Dětí v pěstounské péči je mnoho. V drtivé většině případů jde o veselé zdravé děti, které neměly to štěstí vyrůstat ve své rodině. Někdy se ale může stát, že jejich zdravotní stav vyžaduje rozsáhlejší lékařský zákrok. Znám chlapečka, který trpěl řadou potravinových alergií, běžné jídlo prakticky nesměl. Měl problémy se zažíváním a bylo nutné
ho krmit sondou přímo do žaludku.

Kdo je tím, kdo dá souhlas k tomu, aby byla dlouhodobě zavedená výživová sonda do žaludku, když je dítě v péči pěstounů?
Pěstouni nejsou v pozici zákonných zástupců. Jsou oprávněni rozhodovat jen o „běžných záležitostech“ dítěte. Pokud tedy není rozhodnutí soudu, které by stanovilo povinnosti a práva odlišně, platí, že souhlas s poskytnutím zdravotních služeb (výkonu) má udělit zákonný zástupce (rodič). Zákon řeší i situaci, kdy hrozí nebezpečí z prodlení a nelze v potřebné době zajistit souhlas rodiče. Pak udělí souhlas pěstoun a lékař zaznamená do dokumentace důvod, proč souhlas rodiče nebyl získán.

Celý rozhovor si prečtete zde.